Archive for april 2011

En runesten ved Ribe Domkirke?

26. april 2011

Kun få uger inde i udgravningen afgav kulturlagene det første gode fund. En RUNESTEN! Det er den første fra Ribe, og selv om den ikke er hel, er der alligevel tale om en lille sensation.

På stenen ses et slynget skriftbånd med runer, som – ganske usædvanligt – er omgivet af båndslyng, som næsten ser ud til at have været fladeudfyldende. Der er altså tale om en stærkt udsmykket sten, som vi indtil videre daterer til o. år 1000.

Stenen lå i et fundament til Giørtz’ tekstilfabrik fra 1850, og man må nok forestille sig, at den har været genanvendt op til flere gange fra middelalderen og fremefter. På den ene side ses tre kløvehuller, og også på to andre sider er der brud.

Indtil videre anses stenen for at være et gravminde, sat over en betydningsfuld mand eller kvinde, som i vikingetiden blev begravet ved Ribe Domkirke. Måske finder vi ejermandens grav senere i udgravningen?

Vi vender tilbage med mere om stenen, når runerne er tydet.

Morten Søvsø
Museumsinspektør

Runestenen i udgravningen