Archive for maj 2012

Kristne vikinger

30. maj 2012

Velbevaret grav. Den afdøde er gravlagt i en rundbundet kiste med rundede gavle, hvis form endnu er bevaret som et aftryk, selv om træet for længst er rådnet bort. Der kan have været tale om en stammekiste, en lille stammebåd eller et stort trug.

 

Udgravningen er nu ved at have nået ned til den oprindelige markoverflade, 3½ m under det niveau, hvor vi begyndte. I hele fladen, der dukker frem, aftegner vikingetidens begravelser ved Ribe Domkirke sig nu som aflange nedgravninger i det gulbrune undergrundssand. Omkring 60 grave fra den ældste fase er nu påvist, og vi når nok op på omkring 75. Gravene giver i deres forskellighed et unikt indblik i de første kristnes gravskik, og vil -når et stort analysearbejde er gennemført – være den væsentligste kilde til kristendommens tidlige historie i Danmark.

Gravene anes som aflange nedgravninger med spættet, lysbrunlig fyld, mens muldlaget fremstår gråligt.

Også de senest undersøgte grave synes at underbygge, at der er tale om en kristen kirkegård, som på dette sted går ud af brug omkring år 1050. De afdøde er gravlagt i en række forskellige kistetyper, både plankekister og forskellige rundbundede beholdere, som kan have været stammekister, stammebåde eller trug. En enkelt af de senest udgravede havde rummet en kiste, hvori indgik mange, mindre søm, måske bordplanker fra en båd. Vi afventer røntgenbilleder, som måske vil kunne afklare kistens oprindelige brug.

Den afdøde lå i en kiste, hvori indgik mange søm. De er helt indkapslede i korrosion, men anes som små forhøjninger.

BBC besøgte udgravningen i maj måned. Produktionsholdet er ved at optage en ny serie om vikingerne, og vores udgravning kom med for at fortælle historien om de første kristne impulser. Værten, Neil Oliver, deltog i udgravningen af en af gravene, og Troels og det øvrige udgravningshold havde fundet nogle rigtig fine grave frem til lejligheden. Vi glæder os til at se resultatet.

Troels fortæller Neil Oliver om udgravningen.